Уреди за качествена

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

на въздух

AIR STRIKE MOBILE 90

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Бзопасен за употреба

Мобилен и издръжлив

Рентабилен

AIR STRIKE MOBILE 180

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Безопасен за употреба

Помещения до 180м³ ≈ 60м²

Надежден

AIR STRIKE MOBILE 360

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Безопасен за употреба

Помещения до 360м³ ≈ 120м²

Мобилен и издръжлив

AIR SQUARE  180

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Безопасен за употреба

Помещения до 180м³ ≈ 60м²

Рентабилен

AIR STRIKE 180

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Безопасен за употреба

Помещения до 180м³ ≈ 60м²

Надежден

AIR STRIKE 90

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Безопасен за употреба

Помещения до 90м³ ≈ 30м²

Рентабилен

AIR STRIKE 90 ECO

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Безопасен за употреба

Разнообразни места за употреба

Рентабилен

AIR STRIKE ULTRA

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Безопасен за употреба

Дезинфекцира въздуха в големи помещения

Надежден

Уреди за качествена

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

на повърхности

EXTERMINATOR

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Безопасен за употреба

Помещения до 450м²

Рентабилен

ERASER

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Бзопасен за употреба

Лесно преносим

помещения до 80м²

AURA

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Бзопасен за употреба

Помещения до 45м²

Разнообразен начин на употреба

RAY

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

Високофективен

Бзопасен за употреба

Pомещения до 40м²

Рентабилен