Уреди за качествена

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

на въздух

AIR STRIKE MOBILE 90

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Бзопасен за употреба

Mobile and resisting

Cost effective

AIR STRIKE MOBILE 180

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Безопасен за употреба

Помещения до 180м³ ≈ 60м²

Reliable

AIR STRIKE MOBILE 360

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Безопасен за употреба

Помещения до 360м³ ≈ 120м²

Mobile and resisting

AIR SQUARE  180

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Безопасен за употреба

Помещения до 180м³ ≈ 60м²

Cost effective

AIR STRIKE 180

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Безопасен за употреба

Помещения до 180м³ ≈ 60м²

Reliable

AIR STRIKE 90

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Безопасен за употреба

Помещения до 90м³ ≈ 30м²

Cost effective

AIR STRIKE 90 ECO

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Безопасен за употреба

Various places to be used

Cost effective

AIR STRIKE ULTRA

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Безопасен за употреба

Дезинфекцира въздуха в големи помещения

Reliable

Уреди за качествена

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

на повърхности

EXTERMINATOR

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Безопасен за употреба

Помещения до 450м²

Cost effective

ERASER

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Бзопасен за употреба

Portable

помещения до 80м²

AURA

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Бзопасен за употреба

Помещения до 45м²

A variety of uses

RAY

Наличен за наемане и закупуване

OZONE FREE

High-efficient

Бзопасен за употреба

Pомещения до 40м²

Cost effective