ADVANTAGES

OZONE FREE
254nm wavelength that doesn’t emit ozone, thanks to the certified PHILIPS UVC sources.

High-efficient
За кратко време дезинфекцира въздуха в големи помещения – до 1000м³ ≈ 330м².
Спестявате време в сравнение с други безконтактни дезинфектанти. AIR STRIKE ULTRA 2020 не се нуждае от надзор по време на работа.

Easy implementation in the disinfection process
our team will train your staff and help you incorporate UV-C disinfection into established disinfection processes and protocols.

Cost effective
Low operating price price and minimum maintenance

 

CHARACTERISTICS

Safety
AIR STRIKE ULTRA 2020 е безопасен за употреба в присъствието на хора и животни. Вграденият контролер следи състоянието на уреда и изминалите работни часове. При достигане на края на експлоатационния живот (9000ч по каталожни данни на производителя) сигнализира, че светлоизточниците трябва да бъдат заменени.

Various places to be used
AIR STRIKE ULTRA 2020 е предназначен е за употреба във фармацевтична и хранителна
промишленост, логистични центрове, складове и други.

Reliable
Made form high quality materials and program after-sales service..

 

Този продукт е наличен за покупка и за наемане. Свържете с нас за повече информация.

3 + 14 =