RAY

RAY 2020 НАЛИЧЕН ЗА ПОКУПКА И НАЕМАНЕ ПРЕДИМСТВА OZONE FREE 254 nm дължина на UV-C вълната, която не отделя озон благодарение на сертифицираните PHILIPS UV-C източници. Високофективен За кратко време дезинфекцира въздуха и директно осветените повърхности в средно...

AIR STRIKE ULTRA

AIR STRIKE ULTRA 2020 НАЛИЧЕН ЗА ПОКУПКА И НАЕМАНЕ ПРЕДИМСТВА OZONE FREE 254nm дължина на вълната, която не отделя озон благодарение на сертифицираните PHILIPS UVC източници. ВисокофективенЗа кратко време дезинфекцира въздуха в големи помещения – до 1000м³ ≈...

AIR STRIKE 90 ECO

AIR STRIKE 90 ECO НАЛИЧЕН ЗА ПОКУПКА И НАЕМАНЕ ПРЕДИМСТВА OZONE FREE 254nm дължина на вълната, която не отделя озон благодарение на сертифицираните PHILIPS UVC източници. Високофективен За кратко време дезинфекцира въздуха в големи помещения – до 90м³ ≈ 30м²....

AIR STRIKE 90

AIR STRIKE 90 НАЛИЧЕН ЗА ПОКУПКА И НАЕМАНЕ ПРЕДИМСТВА OZONE FREE 254nm дължина на вълната, която не отделя озон благодарение на сертифицираните PHILIPS UVC източници. ВисокофективенЗа кратко време дезинфекцира въздуха в големи помещения – до 90м³ ≈...

Air Square 180

AIR SQUARE 180 НАЛИЧЕН ЗА ПОКУПКА И НАЕМАНЕ ПРЕДИМСТВА OZONE FREE 254nm дължина на вълната, която не отделя озон благодарение на сертифицираните PHILIPS UVC източници. ВисокофективенЗа кратко време дезинфекцира въздуха в големи помещения – до 180м³ ≈...

air strike 360

AIR STRIKE MOBILE 360 НАЛИЧЕН ЗА ПОКУПКА И НАЕМАНЕ ПРЕДИМСТВА OZONE FREE 254nm дължина на вълната, която не отделя озон благодарение на сертифицираните PHILIPS UVC източници. ВисокофективенЗа кратко време дезинфекцира въздуха в големи помещения – до 360м³ ≈...