Адрес

ул. “Бел Камък“ 9, 1528 София, Волуяк

Офис

email: office@ikis-sl.com

Търговски отдел

+359 882288439
email: g.marinov@ikis-sl.com

Счетоводство

+359 888495600
email: accounting@ikis-sl.com

Логистика

email: log@ikis-sl.com

Човешки Ресурси

+359 886190585
email: hr@ikis-sl.com