Куадракс Конструкция от профили за монтиране на прожектори и
осветители за вграждане с различни светлоизточници
луминисцентни лампи, диодни, халогенни и метал-халогенни
светлоизточници.
Краен елемент-капачка
Краен елемент-капачка

Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG)
Арт № Тегло (kg)
QSEC 0.1