Куадракс

Куадракс

Конструкция от профили за монтиране на прожектори и
осветители за вграждане с различни светлоизточници
луминисцентни лампи, диодни, халогенни и метал-халогенни
светлоизточници.
construction-profile-1 Конструктивен профил 1 Корпус: От стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) construction-profile-2 Конструктивен профил 2 Корпус: От стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) construction-profile-3 Конструктивен профил 3 Корпус: От стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) linear-joint-suspension-1-2 Линеен свързващ елемент ? Корпус: От стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) linear-joint-suspension-1-qdrx Линеен свързващ елемент 1 Корпус: От стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) end-cap-qdrx Краен елемент-капачка Корпус: От стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) suspension-detail-qdrx Пенделни окачвачи Метален носач с прахово покритие и стоманено окачващо въже Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) flexible-lighting-system-1-lamp-qdrx Гъвкава система за осветление 1 лампа Корпус: Стоманена ламарина, прахово боядисана
Оптична система: Двойна параболична алуминиева решетка от …
Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG)
flexible-lighting-system2-lamps-qdrx Гъвкава система за осветление 2 лампи Корпус: Стоманена ламарина, прахово боядисана
Оптична система: Двойна параболична алуминиева решетка от …
Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG)
profile-for-projectors-module Модул-профил за монтаж на осветители Корпус: Стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) projector-mounting-module Модул за монтаж на осветители QUADRAX INSERT Корпус: Стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) quadrax-insert-qi20-ft QUADRAX INSERT QI20 FT Корпус: Алуминиева отливка, прахово боядисан
Оптична система: Алуминиев рефлектор
Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG)
quadrax-insert-qi70-hid QUADRAX INSERT QI70HID Корпус: Алуминиева отливка, прахово боядисан
Оптична система: Алуминиев рефлектор
Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG)
quadrax-insert-ki111qr QUADRAX INSERT KI111QR Корпус: Алуминиева отливка, прахово боядисан
Оптична система: Алуминиев рефлектор
Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG)
construction-profile-for-track-or-adv-board Профил за конструкция за TRACK или Adv борд Корпус: Стоманена ламарина, прахово боядисана Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG) Icon ALT text (LANG)